สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เผยแพร่ร่างประกาศ งานจ้างก่อสร้างอาคารชักฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง แบบเลขที่ 11011 (ตอกเข็ม คอร.) ด้วยวิธีประกวดราคา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-02-2564 182 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เผยแพร่ร่างประกาศ งานจ้างก่อสร้างอาคารชักฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง แบบเลขที่ 11011 (ตอกเข็ม คอร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์